• Screenshot (21)
  • Screenshot (20)
  • Screenshot (23)
  • Screenshot (22)
  • Screenshot (18)
  • ostad entezami
  • 2
  • 1

سخن استاد

تا چندی پیش اینجا خانه من بود ،اما اکنون خانه ی همه ی عاشقان صحنه و نمایش است ،خانه ام آباد است ،خانه ام نورانی است چون شما اینجایید.

امیدوارم با توجه به علاقه و تلاشی که بنده و همکارانم در ساخت این مجموعه و سالن نمایشی که داریم با حضور گروه های نمایشی روز به روز رونق گرفته و تمامی هنرمندان عرصه نمایش در پناه خداوند متعال آثار فاخر و مردمی خود را در این مجموعه روی صحنه ببرند.

ostad entezami Entezami entezami2 4 2 entezami3 entezami4
Next Prev